TKO SMO MI

Adresa naše internet stranice je: https://vinolike.com, a naše internet trgovine je: https://webshop.vinolike.com

Kako bi osigurali poštenu i transparentnu obradu, Vino like Internet stranice te Internet trgovina ovim pravilima privatnosti želi jasno informirati svoje korisnike, poslovne partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo, te koje ne obrađujemo;
 • koji su temelji za obradu, te koja su načela obrade osobnih podataka;
 • na koji period podatke pohranjujemo te sa kime ih dijelimo;
 • koja su prava vas kao ispitanika i kako vaše podatke štitimo;
 • podaci o voditelju obrade, te kontakt podaci ukoliko želite ostvariti bilo koje od svojih prava

VODITELJ OBRADE I KONTAKT PODACI

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge, Borisa Papandopula 13, 21000 Split; OIB: 49110477945

Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prenosivost, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno u našem sjedištu, poštom na adresu Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge, Borisa Papandopula 13, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu webshop@vinolike.com

NAČELA OBRADE

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava,
  Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima, ugovornim obavezama ili legitimnim interesima poštujući sva prava ispitanika.
  Kako bi osigurali transparentnu obradu osobnih podataka Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima.
 • Uz ograničenje svrhe – osobni podaci se prikupljaju i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe, te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Uz smanjenje količine podataka –upotrebljavamo samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
 • Uz ograničenje perioda pohrane – svaki osobni podatak ima rok trajanja i u skladu s tim osobne podatke ispitanika čuvamo u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika ne dulje nego što je potrebno, te se nakon toga podaci brišu iz svih evidencija.
 • Vaši su podaci točni, potpuni i ažurni – Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo zajamčili da su vaši evidentirani osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.
 • Vaši podaci su cjeloviti i povjerljivi – podatke prikupljamo i obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Podacima ispitanika pristupaju ovlašteni djelatnici, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa ili važećih ugovornih obaveza. Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, te gubljenje istih kao i metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge obrađuje sljedeće kategorije podataka u odnosu na kategorije ispitanika:

Korisnici naših usluga:

 • kontakt podaci – ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa i sl.,
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora – ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa, OIB, adresa i sl.,
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora – ime, prezime, broj telefona, e-mail, adresa, OIB, IBAN i sl.

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci – ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa i sl.,
 • podaci iz životopisa/molbe za posao – podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl..

Zaposlenici, bivši i sadašnji:

 • svi podaci koji se obrađuju sukladno Zakonskim obavezama, a odnose se na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise – ime, prezime, adresa, OIB, JMBG, godina rođenja, zdravstveni podaci, i sl.,
 • kontakt podaci – ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. – ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl..

Poslovni partneri:

 • kontakt podaci – ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa i sl.,
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora – ime, prezime, broj telefona, e-mail, adresa, OIB, IBAN i sl.

PODACI KOJE NE PRIKUPLJAMO I NE OBRAĐUJEMO

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka može se provoditi iznimno u sljedećim uvjetima:

 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika;
 • ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;
 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca;
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik;
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući;

 • direktno od Vas kad je to relevantno za vaše potrebe kao korisnika naših usluga, ili za naše poslovanje, te za vrijeme ispunjavanja naših Zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših proizvoda ili usluga ili usluga u kojima smo dionici Ugovora;
 • vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika;
 • za vrijeme vašeg posjeta naše internet stranice;
 • tijekom vaše izravne komunikacije sa našim djelatnicima, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem internet stranice ili e-maila;
 • vašim javljanjem na oglas za posao;
 • prikupljamo vaše osobne podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (kao što je sudski registar).

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE  PODATKE

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge Vaše osobne podatke obrađuje u sljedeće svrhe:

 • kada je obrada vaših osobnih podataka neophodna za ugovaranje usluga koje pruža Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge ili usluga u kojima se Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge pojavljuje kao Ugovora dionik;
 • prilikom ispunjenja obaveza nastalih iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge ili usluga u kojima se Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge pojavljuje kao Ugovora dionik;
 • kako bi ponudili naše usluge i proizvode na tržištu;
 • kako bi uskladili svoje poslovanje sa Zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske;
 • kako bi analizirali i administrirali internet stranice te vršili nadzor uporabe iste;
 • zbog unaprjeđenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda, zbog mjerenja zadovoljstva uslugama;
 • kako bi upravljali odnosima s ispitanicima (korisnicima internet stranica i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
 • kako bi educirali zaposlenike;
 • kako bi odabrali kandidate za zapošljavanje;
 • zbog marketing aktivnosti poput raznih događanja kao i slanja newsletter-a.

KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge obrađuje vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o prodaji usluga i proizvoda;
 • ispunjavanje pravnih obveza Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge, osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza;
 • legitimni interes – pružanje usluga i informacija putem internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, za obradu vaših upita, za potrebe zapošljavanja;
 • izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama,

KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni od strane Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge uz potpuno poštivanje načela nužnosti, minimaliziranja, ograničenja pohrane, usvajanjem tehničkih i organizacijskih mjera prikladnih za osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti, a u odnosu na stupanj rizika obrade, samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim Zakonskim rokovima;
 • osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u razumnom roku trajanja legitimnog interesa;
 • ​osobne podatke prikupljene u svrhu realizacije usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa i za to Zakonom predviđenih rokova;
 • ​osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti, pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih Zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da Vas više ne možemo identificirati.

S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji Zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge, pri čemu Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam;
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi sklapanja i izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • na temelju privole ispitanika.

Takve treće osobe uključuju:

 • javnu upravu, radi obavljanja institucionalnih funkcija, unutar ograničenja određenih zakonom i pravilnicima;
 • nadležne ustanove i mirovinske i zdravstvene fondove, kao i društva i osiguranja zadužena za socijalnu i zdravstvenu zaštitu;
 • nadležnog liječnika sukladno zakonu;
 • poreznu upravu;
 • konzultantska društva u svrhu rukovođenja i vođenja administracije osoblja;
 • bankovnom i kreditnom sustavu radi uplata plaća radnicima i/ili izdavanja Kreditnih kartica poduzeća i/ili odobravanja kredita i/ili izdavanja administrativne zabrane (kredit koji se obustavlja od plaće);
 • društvima i ustanovama specijaliziranim za obuku osoblja;
 • ostale javne, pravne i/ili privatne subjekte kojima je nužno dostaviti podatke radi ispunjenja ugovornih ili zakonskih obaveza;
 • profesionalce i/ili treća društva koje Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge koristi radi ispunjenje vlastite svrhe;
 • Državna tijela i institucije, a temeljem Zakonskih i podzakonskih odredbi.

Prilikom prijenosa podataka ispitanika Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge ne provodi automatsku obradu podataka.

VAŠA PRAVA I KAKO IH OSTVARITI

U svakom trenutku možete ostvariti svoja specifična prava među kojima su:

 1. pravo da dobijete potvrdu da li je ili ne u tijeku obrada Vaših osobnih podataka;
 2. pravo na pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama koje se na Vas odnose (svrsi obrade za koju su potrebni osobni podaci, izvori podataka, kategorijama podataka, primateljima podataka, razdoblju pohrane i sl.);
 3. pravo zatražiti ispravak ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se Vas odnose;
 4. pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako za to postoje razlozi;
 5. pravo na prijenos podataka;
 6. pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Navedena prava možete realizirati osobno u našem sjedištu, poštom na adresu Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge, Borisa Papandopula 13, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu webshop@vinolike.com

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, te nadzornom tijelu unutar EU-a.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, te bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanike o povredi osobnih podataka. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Korištenje kolačića (cookies)
Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?
Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.
Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića
Kolačići sesije i Trajni kolačići
Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 

Kolačići prve i treće strane
Kolačići prve strane (first-party cookies) – izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.
 

Neophodni i ostali kolačići
Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge provodi sljedeće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti i to:

 • pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka
 • osiguranje trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta
 • osiguranje procesa za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanja sigurnosti obrade.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom, te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Među organizacijske i tehničke mjere spadaju i mjere fizičke zaštite isprava i dokumenata.

Isprave i dokumenti iz prethodnog stavka čuvaju se na način da pristup tim dokumentima nije omogućen neovlaštenim osobama, ali da je tim ispravama osiguran pristup i u slučaju tehničkog ili drugog sličnog incidenta.

Među organizacijske mjere spada i davanje izjave o povjerljivosti svih osoba koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke ili imaju pravo pristupa tim podacima.

Izjava o povjerljivosti sadržava potvrdu pojedinca koji djeluje pod odgovornošću Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge da osobne podatke obrađuje u skladu sa uputama, kao i izjavu da prihvaća materijalnu odgovornost i odgovornost zbog povreda radnih obveza za postupanja koja nisu u skladu s uputama. Izjava o povjerljivosti važi i obvezuje i nakon prestanka radnog odnosa kod Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite promjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe i zaštitila prava ispitanika.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se mjera primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge osigurava tehničke mjere zaštite podataka u skladu sa Sigurnosnim politikama Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge. Sigurnosne politike Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge sadržavaju osobito:

 • obuku zaposlenika i administratora prije korištenja IT usluga
 • definirana pravila za korištenje i obavezno korištenje lozinki
 • pravila kod korištenja internet preglednika
 • pravila kod prijenosa osjetljivih podataka
 • pravila vezana za preuzimanje datoteka
 • e-mail adrese zaposlenika
 • enkripcija podataka
 • zaštita od virusa
 • definirane procedure u slučaju sigurnosnih incidenata
 • dodatne odredbe za mobilne uređaje
 • općenite sigurnosne mjere.

Svi podizvođači, partneri odnosno izvršitelji koje Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge angažira jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge.

Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom između Vino.like, Obrt za promidžbu, trgovinu i usluge i izvršitelja. U ugovoru se navodi predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta osobnih podataka i kategorija ispitanika, te obveze i prava voditelja obrade. Ugovor je u pisanom i/ili elektroničkom obliku.